Антон Геннадійович Донець,          Антон Геннадьевич Донец, Anton Donets
Антон Геннадійович Донець, Антон Геннадьевич Донец, Anton Donets
НЮУ имени Ярослава Мудрого, кафедра гражданского права №1
Verified email at nlu.edu.ua
TitleCited byYear
Поняття" зберігання"," схоронність"," охорона" та їх співвідношення
АГ Донець
видавництво" Право", 2012
62012
Правові ознаки послуги як об’єкта цивільних прав
АГ Донець
42015
До питання співвідношення договору зберігання та договору охорони у цивільному праві України
АГ Донець
Вісник господарського судочинства, 124-127, 2007
22007
Щодо питання легального визначення поняття “послуги”
АГ Донець
видавництво" Право", 2013
12013
Щодо актуальності питання визначення правової природи внутрішньо ігрових об'єктів в комп'ютерних іграх
АГ Донець
Актуальні проблеми приватного права / XVII науково-практична конференція …, 2019
2019
Кіберспорт: актуальність правового регулювання в Україні
АГ Донець
Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп …, 2019
2019
Деякі питання законодавчого регулювання договору охорони
АГ Донець
Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання …, 2017
2017
Договоры охраны имущества
АГ Донец, ТВ Дуденко
Харьковская цивилистическая школа: о договоре: монография / И.В. Спасибо …, 2017
2017
Щодо проблеми зберігання речей пасажира під час його перевезення
АГ Донець
Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2016
2016
Складские свидетельства
АГ Донец
Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав, 392-406, 2015
2015
Договір зберігання речей в готелі
АГ Донець
Jurnalul Juridic National^ teorie si Practica / National Law Journal^ Theory …, 2015
2015
Щодо питання визначення поняття якості послуги
АГ Донець
Теорія і практика сучасної юриспруденції: Матеріали міжнародної науково …, 2013
2013
Індивідуальна робота студента: поняття та види
АГ Донець
Проблеми теорії та педагогіки вищої школи в рамках програми підвтищення …, 2013
2013
Договір зберігання речі у ломбарді
АГ Донець
Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права …, 2013
2013
Договір зберігання речей у ломбарді
АГ Донець
Порівняльно-аналітичне право : електрон. фахове наук. видання., 79-82, 2013
2013
Правові ознаки зберігання як цивільно-правової послуги
АГ Донець
Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства …, 2012
2012
Деякі питання визначення поняття послуги
АГ Донець
Актуальні проблеми цивільного права : матеріали "круглого столу", присвяч …, 2011
2011
Договір охорони в системі цивільно-правових договорів
АГ Донець
Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства …, 2011
2011
Щодо питання можливості укладання консенсуального договору зберігання
АГ Донець
Юридична осінь 2010 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр …, 2010
2010
До питання співвідношення понять "зберігання", "схоронність" та "охорона"
АГ Донець
Осінні юридичні читання : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20