Антон Геннадійович Донець,          Антон Геннадьевич Донец, Anton Donets
Антон Геннадійович Донець, Антон Геннадьевич Донец, Anton Donets
НЮУ имени Ярослава Мудрого, кафедра гражданского права №1
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Поняття" зберігання"," схоронність"," охорона" та їх співвідношення
АГ Донець
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 242-252, 2012
112012
Правові ознаки послуги як об’єкта цивільних прав
АГ Донець
62015
До питання співвідношення договору зберігання та договору охорони у цивільному праві України
АГ Донець
Вісник господарського судочинства, 124-127, 2007
32007
Загальні положення про зберігання
АГ Донець
Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення …, 2020
2*2020
Щодо питання легального визначення поняття “послуги”
АГ Донець
видавництво" Право", 2013
22013
Agreements of ensuring the safety of valuables in the bank: the legal nature and specific of regulation
A Donets
Area Nauki, 139-152, 2020
2020
ВПРОВАДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ (ПУБЛІЧНИЙ) СЕКВЕСТР» В СИСТЕМУ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
АГ Донець
Теорія і практика правознавства 2 (18), http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/2174, 2020
2020
Деякі питання сертифікації товарних складів в Україні
АГ Донець
Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку.XVIII Міжнародна …, 2020
2020
Щодо актуальності питання визначення правової природи внутрішньо ігрових об'єктів в комп'ютерних іграх
АГ Донець
Актуальні проблеми приватного права / XVII науково-практична конференція …, 2019
2019
Кіберспорт: актуальність правового регулювання в Україні
АГ Донець
Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп …, 2019
2019
Деякі питання законодавчого регулювання договору охорони
АГ Донець
Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання …, 2017
2017
Договоры охраны имущества
АГ Донец, ТВ Дуденко
Харьковская цивилистическая школа: о договоре: монография / И.В. Спасибо …, 2017
2017
Щодо проблеми зберігання речей пасажира під час його перевезення
АГ Донець
Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2016
2016
Щодо питання правової природи складських свідоцтв
АГ Донець
Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Pravna veda a prax …, 2015
2015
Складские свидетельства
АГ Донец
Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав, 392-406, 2015
2015
Договір зберігання речей в готелі
АГ Донець
Jurnalul Juridic National^ teorie si Practica / National Law Journal^ Theory …, 2015
2015
Щодо питання визначення поняття якості послуги
АГ Донець
Теорія і практика сучасної юриспруденції: Матеріали міжнародної науково …, 2013
2013
Індивідуальна робота студента: поняття та види
АГ Донець
Проблеми теорії та педагогіки вищої школи в рамках програми підвтищення …, 2013
2013
Договір зберігання речі у ломбарді
АГ Донець
Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права …, 2013
2013
Договір зберігання речей у ломбарді
АГ Донець
Порівняльно-аналітичне право : електрон. фахове наук. видання., 79-82, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20