Антон Геннадійович Донець,          Антон Геннадьевич Донец, Anton Donets
Антон Геннадійович Донець, Антон Геннадьевич Донец, Anton Donets
НЮУ имени Ярослава Мудрого, кафедра гражданского права №1
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правові ознаки послуги як об’єкта цивільних прав
АГ Донець
42015
Поняття" зберігання"," схоронність"," охорона" та їх співвідношення
АГ Донець
видавництво" Право", 2012
32012
До питання співвідношення договору зберігання та договору охорони у цивільному праві України
АГ Донець
Вісник господарського судочинства, 124-127, 2007
22007
Щодо питання легального визначення поняття “послуги”
АГ Донець
видавництво" Право", 2013
12013
Складские свидетельства
АГ Донец
Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав, 392-406, 2015
2015
Договір зберігання речей в готелі
АГ Донець
Jurnalul Juridic National^ teorie si Practica / National Law Journal^ Theory …, 2015
2015
Індивідуальна робота студента: поняття та види
АГ Донець
Проблеми теорії та педагогіки вищої школи в рамках програми підвтищення …, 2013
2013
Договір зберігання речі у ломбарді
АГ Донець
Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права …, 2013
2013
Договір зберігання речей у ломбарді
АГ Донець
Порівняльно-аналітичне право : електрон. фахове наук. видання., 79-82, 2013
2013
Правові ознаки зберігання як цивільно-правової послуги
АГ Донець
Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства …, 2012
2012
Деякі питання визначення поняття послуги
АГ Донець
Актуальні проблеми цивільного права : матеріали "круглого столу", присвяч …, 2011
2011
Договір охорони в системі цивільно-правових договорів
АГ Донець
Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства …, 2011
2011
Щодо питання можливості укладання консенсуального договору зберігання
АГ Донець
Юридична осінь 2010 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр …, 2010
2010
До питання співвідношення понять "зберігання", "схоронність" та "охорона"
АГ Донець
Осінні юридичні читання : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ …, 2008
2008
Деякі питання щодо предмета договору зберігання речей у готелі
АГ Донець
Сучасні проблеми юридичної науки : Тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук …, 2008
2008
ДО ПИТАННЯ МОЖЛИВОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА БУТИ ОБ’ЄКТОМ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ
АГ Донець
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2008
2008
До питання правової природи та регулювання деяких окремих видів зберігання за цивільним правом України
АГ Донець
Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доп. та наук. повідомл …, 2007
2007
Забезпечення реалізації прав зберігача на отримання винагороди та на компенсацію понесених витрат та збитків
АГ Донець
Конституція України - основа побудови правової держави і громадянського …, 2006
2006
Проблеми законності. 2006. Вип. 84
ВЄ Протасова, ВА Лизогуб, ММ Шевердін, АВ Міщенко, ТО Бринь, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19