Подписаться
Кириленко Олександр Васильович, Kyrylenko O.V.
Кириленко Олександр Васильович, Kyrylenko O.V.
Інститут електродинаміки НАНУ, Institute of Electrodynamics of NASU
Подтвержден адрес электронной почты в домене ied.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Intelligent electricity networks of energy systems and their technological support
BS Stogniy, OV Kyrylenko, SP Denysyuk
Technical Electrodynamics, 44-50, 2010
165*2010
Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Технічна електродинаміка, 2012
139*2012
Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в електричних мережах
ОВ Кириленко, ВВ Павловський, ЛМ Лук'яненко
Технічна електродинаміка, 2011
112*2011
Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. Спец. випуск. Ч 1, 5-20, 2011
48*2011
Енергетика сталого розвитку: виклики та шляхи побудови
ОВ Кириленко, АВ Праховник
Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск.–Київ, 10-16, 2010
432010
Енергетична безпека України. Світові та національні виклики.
БС Стогній, ОВ Кириленко, СП Денисюк
К.: Українські енциклопедичні завдання, ТЕКСТ, 2006
43*2006
Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ЄВ Парус
Технічна електродинаміка, 2011
35*2011
Національні пріоритети енергоефективності’2010
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк, ЗЮ Буцьо
К.: Текст, 2010
27*2010
Математичне моделювання в електроенергетиці
ОВ Кириленко
підручник/ОВ Кириленко, МС Сегеда, ОФ Буткевич, ТА Мазур.—Львів: НУ …, 2010
25*2010
Паливно-енергетичний комплекс украʀни в контексті глобальних енергетичних перетворень
ВГК Шидловський АК, Стогній БС, Кулик ММ, Півняк ГГ, Кириленко ОВ, Денисюк СП
Київ: українські енциклопедичні знання,, 2004
242004
Енергозбереження-стратегія розвитку
ОВ Кириленко
Діловий вісник, 8-11, 2010
222010
Оцінка роботи електростанцій при наданні допоміжних послуг з первинного та вторинного регулювання частоти в ОЕС України
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ЄВ Парус
Технічна електродинаміка, 55-60, 2013
21*2013
Рольова модель конкурентного оптового ринку електричної енергії в Україні: концептуальна схема, сегменти та ролі учасників
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ГС Корхмазов, ВІ Попович
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
212010
Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ЄВ Парус
Проблеми загальної енергетики, 5-12, 2010
212010
Застосування засобiв монiторингу перехiдних режимiв в ОЕС України при розв’язаннi задач диспетчерського керування
БС Стогнiй, ОВ Кириленко, ОФ Буткевич, МФ Сопель
Пр. Iн-ту електродинамiки НАН України: Зб. наук. праць 23, 147, 2009
21*2009
Технічні особливості функціонування енергосистем при інтеграції джерел розподіленої генерації
ОВ Кириленко, ІВ Трач
Праці Інституту електродинаміки НАН України, с. 3-7, 2009
202009
Інтелектуальні системи керування потоками електроенергії у локальних об’єктах
ОВ Кириленко, ЮС Петергеря, ТО Терещенко, ВЯ Жуйков
К.: Медіа ПРЕС, 2005
202005
Анализ силового воздействия высокоградиентного магнитного поля на магнитные наночастицы в потоке жидкости
АВ Кириленко, ВФ Чехун, АД Подольцев, ИП Кондратенко, ...
Доповіді НАН України, 2010
192010
Аналіз стійкості енергетичних систем за напругою
ОВ Кириленко, ВВ Павловський, ЛМ Лук'яненко, ЄВ Зорін
Інститут електродинаміки НАН України, 2010
19*2010
Разработка иерархического оперативно-управляющего комплекса и внедрение его в энергообъединении Украины
АВ Кириленко, ВЛ Прихно, ПА Черненко
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
192008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20