Підписатись
Задорожко Гліб Ігорович
Задорожко Гліб Ігорович
Одеський національний політехнічний університет, ІБЕІТ, кафедра економіки підприємств
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства
ЄА Бельтюков, ГІ Задорожко
Економіка: реалії часу, 228-234, 2013
112013
Современные методы оценки эффективности функционирования информационных систем предприятия
ГИ Задорожко
Вестник Хмельницкого национального университета. Серия: Экономические науки …, 2011
102011
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF SMART ACCOUNTING SYSTEM AT MUNICIPAL TRANSPORT
G Zadorozhko, Y Nikolaev, O Barabash, O Goncharenko
MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS, 208-215, 2018
62018
Розвиток інформаційної інфраструктури машинобудівного підприємства
ІМ Єпіфанова, ГІ Задорожко
Вісник Хмельницького національного університету 2 (6), 235-242, 2011
32011
Концептуальні підходи до формування інформаційної системи промислового підприємства
ЄА Бельтюков, ГІ Задорожко
Економіка: реалії часу, 4-5, 2012
22012
Інформаційні технології як елемент інвестиційної привабливості
ГІ Задорожко, ОО Грищук
Електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство, 1488-1493, 2017
12017
Вибір способу започоткування бізнесу та чинники впливу
ГІ Задорожко, ОО Грищук, ГИ Задорожко, АА Грищук
І I І Міжнародна науково-практична конференція «Формування потенціалу …, 2017
12017
Маркетинговое исследование рынка как фактор формирования стратегии предприятия и его инфраструктуры
ГИ Задорожко
Вісн. Хмельницького нац. ун-ту, 63-65, 2009
1*2009
Управління інфраструктурним забезпеченням діяльності підприємств та організацій
ЄА Бельтюков, ГІ Задорожко
Вісник ХНА 1, 7-10, 2009
12009
Демпінг та антидемпінгові процедури в контексті євроінтеграційного курсу України
ГІ Задорожко, ЮО Ніколаєв, ГД Пачес
Економіка: реалії часу, 52-57, 2018
2018
Possible ways to reduce the cost of grinding process of prod ucts with intermittent circles
O Yakimov, G Zadorozhko, L Bovnegra, S Beznos, V Balan
Праці Одесько го політехнічного університету, 36-45, 2018
2018
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ГІ Задорожко, ОБ Красненська
Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку, 209-213, 2018
2018
Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств : монографія
ЄА Бельтюков, ТІ Черкасова, ЛА Некрасова
Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності …, 2015
2015
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ ROI ПРИ ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ГІ Задорожко, ЄМ Базаров
I Міжнародна науково - практична інтернет - конференція «Формування …, 2015
2015
УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
АА Дискіна, ГІ Задорожко, І Дробуш
I Міжнародна науково - практична інтернет - конференція «Формування …, 2015
2015
Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства на основі створення інтегрованої інформаційної системи : монографія
ГІ Задорожко
Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 121 с., 2013
2013
Основные пути усовершенствования системы информационного обеспечения конкурентоспособности промышленного предприятия
ЕА Бельтюков, ГИ Задорожко
Экономика: реалии времени, 228-234, 2013
2013
Роль інформаційної системи в підвищенні конкурентоспроможності підприємства
ГІ Задорожко
Перша міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка підприємства: сучасні проблеми …, 2012
2012
Елементи механізму формування інформаційної системи промислового підприємства
ГІ Задорожко
Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки, 160-164, 2012
2012
Забезпечення інформаційною системою сфери матеріально-технічного постачання промислового підприємства
ГІ Задорожко
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20