Підписатись
Андрей Ищенко // Андрей Владимирович Ищенко // Андрій Іщенко // Андрій Володимирович Іщенко
Андрей Ищенко // Андрей Владимирович Ищенко // Андрій Іщенко // Андрій Володимирович Іщенко
професор кафедри криміналістики та судової медицини НАВС
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: монографія
АВ Іщенко
К.: Нац. акад. внутр. справ України 359, 2003
1182003
Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів: навч. посіб
АВ Іщенко, ІО Ієрусалимов, ЖВ Удовенко
К.: Центр учбової літератури, 2007
902007
Aferrarse o soltar privilegios de género: sobre masculinidades hegemónicas y disidentes
GB Wigdor
Península 11 (2), 101-122, 2016
772016
Проблеми розвитку наукових досліджень у галузі судової експертизи
АВ Іщенко
Андрій Володимирович Іщенко. ¾ К.: УАВС.—150 с, 1997
371997
Досудове провадження у кримінальних справах щодо окремих службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище: монографія
ЛД Удалова, ІВ Бабій
К.: КНТ, 89-97, 2010
332010
Криміналістика: посіб. для підготов. до іспитів.
ІВ Гора, АВ Іщенко, ВА Колесник
К.: Вид. ПОЛИВОДА АВ, 2005
292005
Библиографический указатель диссертаций по криминалистике
ВП Бахин, ЕН Викторова, АВ Ищенко
М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 156, 1989
291989
Научное обеспечение практики борьбы с преступностью
АВ Ищенко, НС Карпов
К.: Центр учебной литературы, 1999
211999
Внутрихозяйственное землеустройство как система природообустройства агроландшафтов
ЕА Нартова, ДИ Чечин, АВ Ищенко
Актуальные проблемы землеустройства и кадастров на современном этапе, 144-148, 2019
202019
Методологічні проблеми криміналістики
АВ Іщенко
К.: НВТ «Правник»: НАВСУ, 78, 1997
181997
Летопись криминалистики: даты, факты, имена
АВ Ищенко
Киев: УкрДГРІ, 2016
162016
Наукове забезпечення протидії злочинності: Посібник
АВ Іщенко, НС Карпов, ЯЮ Кондратьєв
Київ: Національна акад. внутр. справ України, 2002
162002
Методологические и организационные проблемы развития криминалистических научных исследований
АВ Ищенко
Дис… докт. юрид. наук, 1997
161997
Специальная физическая и психофизиологическая подготовка курсантов–пилотов
НИ Пивень, АВ Ищенко
НИ Пивень, АВ Ищенко–Кировоград, 2016
152016
Використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів
НЯ Дондик
Харків, 2006
152006
Періодизація використання спеціальних знань у юридичній практиці на ранніх етапах слов’янської державності
АВ Іщенко
141996
Криміналістичне забезпечення розшуку безвісно відсутніх осіб: посібник
АВ Іщенко, АС Шевченко
К.: РВВ МВС України, 2005
112005
Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (постановка проблеми)
АВ Іщенко
Вісник Запорізького юридичного інституту.-1998.-Вип 2, 171-178, 1998
111998
О необходимости новых форм и методов борьбы с преступностью
ВП Бахин, АВ Ищенко, ВС Кузьмичев
Вестник Днепропетровск. ун-та: Правоведение, 1995
111995
Криминалистическое обеспечение методики расследования отдельных видов преступлений:[учеб.-справ. пособие]
АВ Ищенко, ВВ Матвиенко
Одесса: НИРИО ОИВД, 1999
91999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20