Подписаться
Tatiana Chaika, Тетяна Юріївна Чайка https://orcid.org/0000-0002-7622-3193
Tatiana Chaika, Тетяна Юріївна Чайка https://orcid.org/0000-0002-7622-3193
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Department of Tourism and Hospitality
Подтвержден адрес электронной почты в домене khpi.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності за балансом, урахування фінансових і виробничих особливостей підприємства під час здійснення коефіцієнтного аналізу ліквідності
ТЮ Чайка, СЄ Лошакова, ЯС Водоріз
Мукачівський державний університет, 2018
282018
Платоспроможність, ліквідність і фінансова стійкість: теоретичні і методичні аспекти аналізу
ТЮ Чайка, ВО Александрова, ВВ Бабіч
НТУ" ХПІ", 2018
102018
Можливості застосування ABC-аналізу при формуванні товарного асортименту з урахуванням його структурної неоднорідності
ТЮ Чайка
Причорноморські економічні студії, 176-181, 2017
82017
Calculation of liquidity factors by the balance, accounting financial and industrial features of the enterprise in the coefficient analysis of liquidity
TY Chaika, SY Loshakova, YS Vodoriz
Economy and society 15, 900-908, 2018
72018
Проблемы формирования интегрального показателя конкурентоспособности товаров (услуг)
ТЮ Чайка
ВД" ІНЖЕК", 2014
52014
Система коефіцієнтів рентабельності активів: сучасні тенденції розрахунку й аналізу (на прикладі підприємств сфери гостинності)
ТЮ Чайка, ВВ Мартинова, ДВ Невмирич
Проблеми системного підходу в економіці, 113-120, 2019
42019
Коефіцієнтний аналіз трудових ресурсів і витрат на оплату праці: розрахунок за фінансовою і статистичною звітністю та сучасні тенденції аналізу (на прикладі підприємств …
ТЮ Чайка, НЮ Мардус, ЮА Логвінов
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2018
42018
New Opportunities for Restaurant Business Development Based on Computer Modeling of Consumer Preferences
L Koval, I Turski, O Kolomiiets, I Komarnitskyi, T Chaika
Studies of Applied Economics 39 (3), 2021
32021
New configurations of social and labour relations in a crisis economy
OV Portna, N Iershova, AA Grytsenko, DA Tereshchenko, T Chaika, ...
ELIT-Economic Laboratory for Transition Research, 2021
32021
Проблема збереження глибинної структури тексту під час перекладу (на прикладі текстів економічної спрямованості)
ІК Кобякова, ТЮ Чайка
Видавничий дім" Гельветика", 2020
32020
Analytical provision for managing innovation activities within the company considering the interests of stakeholders
OV Portna, NY Iershova, DA Tereshchenko, T Chaika, G Dubynskyi
Research and Innovation Centre Pro-Akademia, Poland, 2020
32020
Експрес-діагностика рентабельності: проблема відбору та інтерпретації ключових коефіцієнтів
ТЮ Чайка, ІО Лобанов
32020
Фазочастотный критерий Валлиса-Мура в статистическом анализе наличия трендов рентабельности производства продукции растениеводства
T Chaika
Traektoriâ Nauki= Path of Science 5 (5), 2001-2008, 2019
32019
Розрахунок фондовіддачі за фінансовою звітністю НП (С) БО України та сучасні тенденції її оцінки і аналізу
ТЮ Чайка, СЄ Лошакова, ОЮ Калашнік
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
32018
Можливості застосування балансового методу при управлінні витратами робочого часу на підприємстві
ТЮ Чайка
Економіка і регіон, 28-35, 2014
32014
The Impact of Employee Attitudes on the Effectiveness of Corporate Governance and Social External Effects: Business Analytics Platform
NY Iershova, OV Portna, IV Uhrimova, TY Chaika
Montenegrin J. Econ 18, 73-84, 2022
22022
Strategic management accounting as an information platform for measuring innovation of the enterprise
M Bondar, N Iershova, T Chaika
SHS Web of Conferences 67, 06006, 2019
22019
Система коефіцієнтів рентабельності продажів підприємств сфери гостинності: розрахунок за фінансовою звітністю та сучасні тенденції аналізу
ТЮ Чайка, ВВ Мартинова, ЄЮ Ісіченко
Херсонський державний університет, 2019
22019
Розрахунок коефіцієнтів за балансом, урахування фінансових і виробничих особливостей підприємства під час здійснення коефіцієнтного аналізу ліквідності
ТЮ Чайка
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, 900-908, 2018
22018
Розрахунок за фінансовою звітністю НП (С) БО України показників фінансової логістики, пов'язаних з управлінням дебіторською та кредиторською заборгованістю (на прикладі …
ТЮ Чайка, НМ Побережна, ВО Александрова
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20