Подписаться
Чайка Татьяна Юрьевна, Tetiana Chaika, Чайка Тетяна Юріївна https://orcid.org/0000-0002-7622-3193
Чайка Татьяна Юрьевна, Tetiana Chaika, Чайка Тетяна Юріївна https://orcid.org/0000-0002-7622-3193
National Technical University "Kharkiv Polytechnic institute". Department of economic analysis and
Подтвержден адрес электронной почты в домене khpi.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності за балансом, урахування фінансових і виробничих особливостей підприємства під час здійснення коефіцієнтного аналізу ліквідності
ТЮ Чайка, СЄ Лошакова, ЯС Водоріз
Мукачівський державний університет, 2018
182018
Платоспроможність, ліквідність і фінансова стійкість: теоретичні і методичні аспекти аналізу
ТЮ Чайка, ВО Александрова, ВВ Бабіч
НТУ" ХПІ", 2018
52018
Проблемы формирования интегрального показателя конкурентоспособности товаров (услуг)
ТЮ Чайка
ВД" ІНЖЕК", 2014
52014
Проблема збереження глибинної структури тексту під час перекладу (на прикладі текстів економічної спрямованості)
ІК Кобякова, ТЮ Чайка
Видавничий дім" Гельветика", 2020
32020
Analytical provision for managing innovation activities within the company considering the interests of stakeholders
OV Portna, NY Iershova, DA Tereshchenko, T Chaika, G Dubynskyi
Research and Innovation Centre Pro-Akademia, Poland, 2020
32020
Фазочастотный критерий Валлиса-Мура в статистическом анализе наличия трендов рентабельности производства продукции растениеводства
T Chaika
Traektoriâ Nauki= Path of Science 5 (5), 2001-2008, 2019
32019
Strategic management accounting as an information platform for measuring innovation of the enterprise
M Bondar, N Iershova, T Chaika
SHS Web of Conferences, 2019
22019
Розрахунок коефіцієнтів за балансом, урахування фінансових і виробничих особливостей підприємства під час здійснення коефіцієнтного аналізу ліквідності
ТЮ Чайка
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, 900-908, 2018
22018
Визначення та об'єкт логістики готельно-ресторанного бізнесу: еволюція і сучасні підходи
ТЮ Чайка
Уманський національний університет садівництва, 2018
22018
Розрахунок фондовіддачі за фінансовою звітністю НП (С) БО України та сучасні тенденції її оцінки і аналізу
ТЮ Чайка, СЄ Лошакова, ОЮ Калашнік
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
22018
Можливості застосування ABC-аналізу при формуванні товарного асортименту з урахуванням його структурної неоднорідності
ТЮ Чайка
Причорноморські економічні студії, 176-181, 2017
22017
Адаптивне управління невизначеністю при прийнятті управлінських рішень
ТЮ Чайка
Бізнес Інформ, 283-288, 2015
22015
Можливості застосування балансового методу при управлінні витратами робочого часу на підприємстві
ТЮ Чайка
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2014
22014
Оптимальні шляхи зниження собівартості продукції
ІО Головінова, ТЮ Чайка
НТУ" ХПІ", 2014
22014
The Impact of Employee Attitudes on the Effectiveness of Corporate Governance and Social External Effects: Business Analytics Platform
NY IERSHOVA, OV PORTNA, IV UHRIMOVA, TY CHAIKA
ELIT–Economic Laboratory for Transition Research Dz. Washingtona 4/5 18 (2), 73, 2022
12022
New configurations of social and labour relations in a crisis economy
OV Portna, N Iershova, AA Grytsenko, DA Tereshchenko, T Chaika, ...
ELIT-Economic Laboratory for Transition Research, 2021
12021
Розрахунок компонентів моделі Беніша і проблема моніторингу можливих маніпуляцій з фінансовою звітністю (на прикладі індустрії гостинності)
ТЮ Чайка, ВВ Підгорна
ФОП Томенко ЮІ, 2020
12020
Adaptation of the financial fraud detection model (Beneish model) taking into account the analytical capabilities of Ukrainian companies’ open financial statements
T Chaika
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Polska, 2020
12020
Wallis-Moore Phase-frequency Criterion in the Statistical Analysis of the Presence of Trends in the Profitability of Crop Production
T Chaika
Path of Science 5 (5), 2001-2008, 2019
12019
Система коефіцієнтів рентабельності активів: сучасні тенденції розрахунку й аналізу (на прикладі підприємств сфери гостинності)
ТЮ Чайка, ВВ Мартинова, ДВ Невміріч
Національний авіаційний університет, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20