Ivan Luchka / Іван Лучка
Ivan Luchka / Іван Лучка
Institute of Animal Biology NAAS / Інститут біології тварин НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене inenbiol.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині
ВВ Влізло, РС Федорук, ІБ Ратич
Львів: СПОЛОМ, 2012
344*2012
Contents of heavy metals in food, organism and animal products in the Zacarpathian biogeochemical province
RG Sachko, JV Lesyk, IV Luchka, IV Nevostruyeva
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (3), 71, 2016
102016
Вплив добавок мінеральних елементів до раціону бичків на утворення метану в рубці, його емісію в атмосферу і на прирости живої маси тварин
ГО Богданов, ЛІ Солдогуб, ІВ Лучка, РО Федяков
Біологія тварин 7 (1-2), 68-71, 2005
62005
Биохимические и физиологические предпосылки уменьшения эмиссии метана жвачными животными
ГО Богданов, ЛИ Сологуб, ВВ Влизло, ВГ Янович, ГЛ Антоняк, ...
Сельскохозяйственная биология, 13-24, 2010
42010
Вміст купруму в грунтах, воді та рослинних кормах раціону врх у різних біогеохімічних провінціях західної україни
ЄО Дзень, ІВ Лучка, ЮТ Салига, НІ Талоха
Біологія тварин 14 (1-2), 93-100, 2012
12012
The influence of different amounts of zinc citrate on blood biochemical indices and productivity of rabbit organism
YV Lesyk, MM Khomyn, IV Luchka, NO Bosanevich
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Біохімічні показники сироватки крові свиней різних категорій за якісним складом м’язової тканини
ВІ Халак, ОС Грабовська, ІВ Лучка, ГГ Денис
Біологія тварин, 64-72, 2017
2017
Содержание высокомолекулярных жирных кислот в грудной мышце цыплят-бройлеров в условиях стресса и его коррекции
СС Грабовский, ОС Грабовская, ГГ Денис, ИВ Лучка
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2017
2017
Вміст важких металів у кормах, організмі тварин та продукції тваринництва в агроекологічних умовах Закарпаття
RG Sachko, JV Lesyk, IV Luchka, IV Nevostruyeva
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Вплив афлатоксину B1 і препарату Вітакорм-БСР-Форте на стан антиоксидантної системи у клітинах кишечнику щурів
ІВ Панчук, ГЛ Антоняк, ІВ Лучка
Біологія тварин, 173-173, 2016
2016
Активність NO-синтазної системи клітин кишечнику щурів за умов введення афлатоксину В 1 та ентеросорбентів
ІВ Панчук, ГЛ Антоняк, ІВ Лучка
Біологія тварин 17 (3), 194, 2015
2015
Certain biochemical parameters and activity of antioxidant enzymes in bull blood under the influence of chelate chromium compounds
YO Dzen, IV Luchka, YT Salyha, OG Malyk
Біологія тварин 17 (1), 48-54, 2015
2015
Особливості впливу пробіотичного препарату БПС- 44 та цеоліту на життєдіяльність мікороорганізмів рубця врх за дії афлотоксину В 1 in vitro
ІВ Лучка, ЄО Дзень, ІВ Панчук, ГЛ Антоняк
Ukr. Biochem. J. 86 (N5 (Suppl. 2)), 250-251, 2014
2014
Вплив вермикуліту на життєдіяльність мікроорганізмів за дії афлатоксину В 1 в умовах in vitro
ІВ Лучка, ЄО Дзень, ІВ Панчук
Біологія тварин 16 (3), 189, 2014
2014
ВЛИЯНИЕ АФЛАТОКСИНА В НА АКТИВНОСТЬ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ МИКРООРГАНИЗМОВ РУБЦА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
НИ Пахолкив, ИВ Лучка, БМ Куртяк, ЕА Дзень, ТО Пундяк
ПРОБЛЕМЫ ЭНТОМОЛОГИИ И АРАХНОЛОГИИ, 162, 2013
2013
Вміст феруму та купруму в тканинах різних органів щурів за інтоксикації хлорпірифосом
ЮТ Салига, ЄО Дзень, ІВ Лучка
Біологія тварин 15 (4), 112-118, 2013
2013
Вплив органічної і неорганічної форми хрому на целюлозолітичну та амілолітичну активність мікроорганізмів рубця ВРХ
НІ Пахолків, ІВ Лучка, ЄО Дзень, БМ Куртяк, БО Чорнушкін
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 165-169, 2013
2013
Влияние цеолита и пробиотика БПС-44 на жизнеспособность микрофлоры рубца жвачных при действии афлатоксина В 1 in vitro
ИВ Лучка, ЕА Дзэнь, ХМ Головчак, ЮТ Салыга
Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции …, 2013
2013
Вплив афлатоксину В1 на антиоксидантну систему еритроцитів щурів і коригувальна дія препарату "Вітакорм-Мультиспорин"
ГЛ Антоняк, ХМ Головчак, ІВ Лучка, ІА Лисік, ІВ Панчук
Біологія тварин 15 (2), 9-16, 2013
2013
Содержание купрума в почве, воде и растительных кормах рациона КРС в хозяйствах разных биогеохимических провинций Западной Украины
ЕА Дзень, ИВ Лучка, НИ Талоха, ЮТ Салыга
Біологія тварин 14 (1-2), 93-100, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20