Подписаться
Наталія Миколаївна Гуляєва
Наталія Миколаївна Гуляєва
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційний менеджмент: підручник
ІО Бланк, НМ Гуляєва
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003
2182003
Інвестиційний менеджмент
ІО Бланк, НМ Гуляєва
К: Київ. нац. торг.-екон. ун 2003, 393, 1995
1141995
Фінансові ресурси підприємств
НМ Гуляєва, ОВ Сьомко
Фінанси України, 58-62, 2003
982003
Фінанси підприємств: підручник
ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва, НА Гринюк
К.: КНТЕУ 491, 82, 2006
402006
Сутнісні ознаки інвестиційної привабливості підприємства: факторна природа формування
НМ Гуляєва, НК Рябченко
Вісник Запорізького національного університету, 13, 2012
292012
Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири
НМ Гуляєва
Матеріали VI щорічної міжнародної конференції «Розбудова менеджмент-освіти в …, 2005
292005
Фінансове забезпечення розвитку підприємств: монографія
ІО Бланк, ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
242011
Маркетинговий підхід до фомування персоналу готелів
Н Гуляєва, О Полтавська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету 1, 2011
202011
Маркетинговий підхід до формування персоналу готелів
Н Гуляєва, О Полтавська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 20-30, 2011
202011
Фінанси підприємств
ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва, НА Гринюк
підручник/, та ін.–К.: КНТЕУ, 2007
162007
Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств
ДВ Воловик
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016
152016
Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного підприємства
НМ Гуляєва
К.: КНТЕУ, 132-135, 2000
132000
Інвестиційний менеджмент: підруч./за заг. ред
ІО Бланк, НМ Гуляєва
АА Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. унт, 2003
92003
Конкурентні стратегії закладів вищої освіти
НМ Гуляєва, АМ Бідюк
Економічний вісник університету, 12-19, 2018
82018
Суб’єкти фінансового планування на підприємстві
АВ Оверчук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 359-362, 2010
62010
Фінанси підприємства: Підручник/Київський національний торговельно-економічний ун-т
ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва, НА Гриню, ГВ Ситник, ЛМ Докієнко
К, 2007
62007
Стратегічне моделювання інвестиційної діяльності підприємства
НМ Гуляєва
Фінанси України, 55-60, 1998
51998
Операційний цикл підприємства: сутність та механізм формування
НМ Гуляєва, СІ Камінський
Ефективна економіка, 2019
42019
Економічна безпека та стабільне функціонування підприємства
Н Гуляєва, І Вавдійчик
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 79–88 …, 2017
42017
Політика управління товарними запасами у торгівлі
НМ Гуляєва, СІ Камінський
Економіка України, 19-28, 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20