Наталія Миколаївна Гуляєва
Наталія Миколаївна Гуляєва
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інвестиційний менеджмент: підручник
ІО Бланк, НМ Гуляєва
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003
1252003
Інвестиційний менеджмент
ІА Бланк, НМ Гуляєва
К.: МП “ІТЕМ 199, 1995
731995
Фінансові ресурси підприємств
НМ Гуляєва, ОВ Сьомко
Фінанси України, 58-62, 2003
482003
Сутнісні ознаки інвестиційної привабливості підприємства: факторна природа формування
НМ Гуляєва, НК Рябченко
Вісник Запорізького національного університету, 13, 2012
132012
Фінансове забезпечення розвитку підприємств/ІО Бланк, ГВ Ситник та ін./За ред. проф
ІО Бланк
Бланка ІО–К.: КНТЕУ, 2011
132011
Фінанси підприємств
ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва, НА Гринюк
підручник/, та ін.–К.: КНТЕУ, 2007
132007
Фінанси підприємства: підручник
ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва, НА Гринюк
К.: Вид-во КНТЕУ, 2006
132006
Маркетинговий підхід до фомування персоналу готелів
Н Гуляєва, О Полтавська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету 1, 2011
122011
Маркетинговий підхід до формування персоналу готелів
Н Гуляєва, О Полтавська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 20-30, 2011
122011
Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири
Н Гуляєва
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 112-116, 2005
122005
Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного підприємства
НМ Гуляєва
К.: Вісник КНТЕУ, 132-135, 2000
92000
Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств
ДВ Воловик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 133-135, 2014
82014
Інвестиційний менеджмент: Підручник/За ред
ІО Бланк, НМ Гуляєва
АА Мазаракі, 2003
72003
Оцінка ефективності проекту впровадження автоматизованої системи контролінгу
Н Гуляєва, В Верещагін, А Головченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 27-37, 2004
42004
Інвестиційний менеджмент: Опорний конспект
ІО Бланк, НМ Гуляєва
К.: КНЕУ, 2001
32001
Стратегічне моделювання інвестиційної діяльності підприємства
Н Гуляєва
Фінанси України, 55-60, 1998
31998
Політика управління товарними запасами у торгівлі
НМ Гуляєва, СІ Камінський
Економіка України, 19-28, 2016
12016
Експлікація визначальних факторів типізації комерційних контрактів підприємства за неоінституціональною теорією
НМ Гуляєва, АВ Охотніков
Економіка та держава, 29-33, 2013
12013
Системна єдність фінансування і використання фінансових ресурсів в інвестиційному процесі
НМ Гуляєва, ПМ Бедрековський
Інвестиції: практика та досвід, 32-36, 2017
2017
МОНІТОРИНГ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
МТ Білуха, НМ Гуляєва, ЙЯ Даньків, ЯД Крупка, МВ Кужельний, ...
ББК 65.052. 2 О17 Вiдповiдальнi за випуск, 86, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20