Сіциліцин Юрій
Сіциліцин Юрій
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розпаралелювання генетичних алгоритмів з використанням карт Кохонена
ЮО Сіциліцин, НІ Фурманова
СДУ, 2014
12014
Моделювання багатопровідних зв’язаних мікросмужкових ліній у квазідинамічному наближенні з урахуванням неоднорідностей топології
МВ Міщенко, ОЮ Фарафонов, ЮО Сіциліцин, ВМ Крищук, ...
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2013
12013
Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств
МВ Мищенко, АЮ Фарафонов, ДА Коваленко, ЮА Сицилицин
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2013
12013
Вибір мови програмування математичної моделі для адаптивних систем навчання
ЮО Сіциліцин, СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук …, 2020
2020
Мобільні технології у процесі підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей
КП Осадча, СЛ Конюхов, ЮО Сіциліцин, АВ Чорна
Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2019: зб. тез доп. І-ї …, 2019
2019
Розробка системи прогнозування розрахунків фінансових показників університету
ВС Круглик, ОВ Наумук, ЄГ Прокоф’єв, ЮО Сіциліцин, ОС Коровін
Вчені записки Таврійського Національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
Аналіз можливостей використання одноплатних комп’ютерів Raspberry при викладанні розподільчих та паралельних обчислень
Ю Сіциліцин
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
2019
Проблема вибору засобів розробки програмного забезпечення при викладанні дисципліни паралельне програмування у закладах вищої освіти
ЮО Сіциліцин
Педагогічні науки: зб. наук. пр., 347-351, 2019
2019
Крос-платформне програмування: лабораторний практикум з виконання лабораторних робіт
ЮО Литвин, ЮА Литвин, ЮО Сіциліцин, ЮА Сицилицин, ОВ Строкань, ...
ТДАТУ, 2019
2019
Розробка програмного засобу для прогнозування тиску ґрунтових вод у зоні підземних споруд циліндричної форми
ОВ Наумук, ЄГ Прокоф’єв, ЮО Сіциліцин, АВ Чорна, ОС Корецький
Shipbuilding & marine infrastructure 2 (10), 227-233, 2018
2018
Аналіз систем автоматизації бухгалтерського обліку сільськогосподарського підприємства
РВ Солдатко, ЮО Сіциліцин
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 253-255, 2017
2017
Порівняння крос-платформних мов програмування Java та Qt
Є Ройко, ЮО Сіциліцин
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 219-222, 2017
2017
Огляд засобів розробки мобільних додатків
О Москаленко, ЮО Сіциліцин
МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017
2017
Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації
НІ Фурманова, ОЮ Фарафонов, ОЮ Малий, ЮО Сіциліцин
2017
Використання сучасної технології розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем
РВ Солдатко, ЮО Сіциліцин
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (1 …, 2017
2017
Інформаційна система тестування навичок водіїв тракторів на основі розрахунку безпомилкового виконання
ЮО Сіциліцин, ЮА Сицилицин, ОЄ Мацулевич, АЕ Мацулевич
ТДАТУ, 2017
2017
Використання розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем для автоматизації роботи підприємств
ДЮ Павлов, ЮО Сіциліцин
Молодий вчений, 32, 2015
2015
Using of parallel computing for the quasi-static analysis of microstrip filters topology
Y Sitsilitsin, M Mishchenko, N Furmanova, O Farafonov
2014
Метод синтезу допускових відхилень на геометричні параметри мікросмужкових пристроїв
МВ Міщенко, МВ Мищенко, ОЮ Фарафонов, АЮ Фарафонов, ...
Запорізький національний технічний університет, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19