Тарасенко Ірина Олексіївна (Tarasenko Iryna)
Тарасенко Ірина Олексіївна (Tarasenko Iryna)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Статистика: навч. посіб.
ІО Тарасенко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
542006
Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика:[монографія]
ІО Тарасенко
К.: КНУТД, 2010
492010
Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління
ІО Тарасенко, ОМ Королько, КС Белявська
Актуальні проблеми економіки 9 (99), 133-141, 2009
482009
Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації
АМ Вергун, ІО Тарасенко
Вісник київського національного університету технологій та дизайну, 207-218, 2014
362014
Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забезпечення конкурентоспроможності
ІО Тарасенко, ТМ Нефедова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
282013
Фінанси підприємств
ІО Тарасенко, НМ Любенко
КНУТД, 2015
192015
Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки підприємства
АМ Вергун, ММ Савченко, ІО Тарасенко
Міжнародний науковий журнал, 2015
182015
CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE GLOBALIZATION.
AM Vergun, IA Tarasenko
Bulletin of KNUTD 76 (2), 2014
142014
Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства
АМ Вергун, ТМ Нефедова, ІО Тарасенко
International scientific journal, 27-31, 2015
112015
Фінансове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення
ЮС Плюта, ОВ Батрак, ІО Тарасенко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
102014
Оценка инновационной активности предприятия в системе стратегического управления
ИА Тарасенко, ОМ Королько, КС Белявська
Актуальні проблеми економіки, 99, 2009
102009
Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, ІО Тарасенко
Вісник Хмельницького національного університету, 117-119, 2009
102009
Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості
ІО Тарасенко
Актуальні проблеми економіки, 153-163, 2010
92010
Формування збалансованої системи показників в контексті сталого розвитку підприємства
ІО Тарасенко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
92010
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ТМН І.М. Грищенко, І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко
Ринок праці та зайнятість населення., С. 32-35., 2015
82015
Enterprise innovative activity evaluation in the system of strategic management
IO Tarasenko, OM Korolko, KS Belyavska
Actual Problems of Economics, 133-141, 2009
72009
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
62009
Оцінювання економічного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку
ІО Тарасенко
Легка промисловість, 2009
62009
Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства
ІО Тарасенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
62009
Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства
ВС Петренко, ОП Квасова
International scientific journal, 139-142, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20